Akuutti- ja kuntoutusosasto

Osastolla hoidetaan päivystyksestä tulevia, äkillisesti sairastuneita potilaita ja erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon tulevia potilaita ja pitkäaikaispotilaita. Paikkoja on 22.

Osasto tarjoaa perusterveydenhuollon sairaalapalveluita ja sairaalatason vaativaa pitkäaikaispotilaiden laitoshoitoa. Osasto toimii tiiviissä yhteistyössä fysioterapian ja kotihoidon kanssa.

Asiakaslähtöisellä, yksilöllisellä, omatoimisuuteen tukevalla sekä kuntouttavalla työotteella tavoite on kuntouttaa potilas mahdollisimman pian kotiin.

Omaisilla on mahdollisuus vierailla ja sopimuksen mukaan myös yöpyä osastolla.

Osaston sairaanhoitajat tekevät virka-ajan ulkopuolella hoidon tarpeen arviointeja kiireellisissä tapauksissa.

  • Kenelle ja millä ehdoin

Hoitopäivämaksu 45,00 €/ vrk.