Palvelun asiointikanavat

Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Hakemuksen käsittely alkaa yleensä kotikäynnillä, joka tehdään yhdessä sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän ja rakennusalan ammattilaisen kanssa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyttä sosiaaliohjaajaan tai sosiaalityöntekijään.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan tämän asunnossa tarvittavat välttämättömät muutostyöt. Jos hän tarvitsee asuntoonsa välineitä tai laitteita, niistä aiheutuvat kohtuulliset kulut korvataan. Jotkin hyvinvointialueet korvaavat myös ikääntyneiden asunnon muutostyöt.

Korvattavia asunnon muutostöitä ovat muun muassa ovien leventäminen, luiskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon muutostyöt, kiinteiden kalusteiden sekä rakennus- ja sisustusmateriaalien vaihtaminen ja muutoksiin liittyvä suunnittelu. Korvattavia välineitä ovat esimerkiksi nosto- ja hälytyslaitteet. Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan lisäksi antaa välineitä ja laitteita korvauksetta lainaksi myös pitkäaikaiseen käyttöön.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380