Palvelun asiointikanavat

Ehkäisevä päihdetyö

100% lisäaineeton on ehkäisevää päihdetyötä, joka tarjoaa päihdevalistusta sekä 100% lisäaineettomia tapahtumia, kuten Camera Obscura ja Uskalla sanoa EI.

  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

100% lisäaineeton.

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihtymiseen käytettävien aineiden käyttöä ja haittoja, joita niiden käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille. Ehkäisevä päihdetyö koskee myös rahapelaamista. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevää päihdetyötä on esimerkiksi päihteiden käytön ja rahapelaamisen varhainen puheeksiotto, ongelmakäytön tunnistaminen ja tuen pariin ohjaaminen.

Hyvinvointialueet, kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150523