Palvelun asiointikanavat

Ehkäisevä päihdetyö

100% lisäaineeton on ehkäisevää päihdetyötä, joka tarjoaa päihdevalistusta sekä 100% lisäaineettomia tapahtumia, kuten Camera Obscura ja Uskalla sanoa EI.

  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

100% lisäaineeton.

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakan ja lääkeaineiden käytön haittoja. Samalla kohennetaan asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Ehkäisevää päihdetyötä on myös esimerkiksi rahapeliriippuvuutta ja muita riippuvuuksia koskeva neuvonta.

Kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Ehkäisevässä päihdetyössä kiinnitetään huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150523