Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Jos elintarvikehuoneistossa käsitellään eläimistä saatavia elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä, huoneistolle (laitos) on pääsääntöisesti haettava hyväksyntää valvontaviranomaiselta ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Tee Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion tai Kolarin alueelle suunnitellusta toiminnasta kirjallinen hakemus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon hakemuslomakkeella. Kala-, liha-, maito- ja muna-alan laitokselle sekä varastolaitokselle on oma lomakkeensa. Ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon riittävän ajoissa etukäteen huoneiston (laitos)hyväksymisen tarpeen arvioimista varten.

Huomaa kuitenkin, että poroteurastamoista ja niiden yhteydessä olevista hakemus tehdään aluehallintovirastoon. Muista teurastamoista ja riistan käsittelylaitoksista sekä niiden yhteydessä olevista laitoksista hakemus tehdään Ruokavirastoon.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä ympäristöterveydenhuoltoon riittävän ajoissa ennen hakemuksen tekemistä huoneiston (laitos)hyväksymisen tarpeen arvioimista varten. Tee Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion tai Kolarin alueelle suunnitellusta toiminnasta kirjallinen hakemus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon hakemuslomakkeella. Lomakkeista näet ilmoitukseen tarvittavat tiedot, liitettävät pakolliset liitteet sekä lomakkeen palautusosoitteet.

Elintarvikehuoneiston hyväksymisen tai, jos hyväksymistä ei tarvita, toiminnan aloittamisen edellytyksenä on, että elintarvikehuoneisto on 10 §:ssä ja sen nojalla säädettyjen vaatimusten mukainen. Hakemuksen yhteydessä valvontaviranomaiselle on esitettävä kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Et saa aloittaa laitoksen toimintaa etkä olennaisesti muuttaa toimintaa ilman viranomaisen hyväksyntää.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu käsittelyyn käytetyn ajan ja käsittelystä aiheutuneiden kulujen mukaisesti.