Palvelun asiointikanavat

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyö etsii tuen tarpeessa olevat nuoret ja auttaa heidät palvelujen piiriin.

Etsivän nuorisotyön kautta voit saada palveluja

  • jotka tukevat kasvua
  • itsenäistymistä
  • koulutukseen ja työmarkkinoille pääsemistä
  • auttavat löytämään asunnon
  • tukevat arjenhallinnassa.

Tuki voi kohdallasi olla esimerkiksi keskustelua, neuvontaa, rinnalla kulkemista, koulutuksen ja työllistymisen suunnittelua ja tutustumista erilaisiin palveluihin.

Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren itsensä antamiin tietoihin ja nuoren omaan arvioon siitä mitä ja miten paljon tukea hän tarvitsee. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä etsivään nuorisotyöntekijään puhelimitse. Tarvittaessa voit myös lähestyä sähköpostilla tai sosiaalisessa mediassa.

Voit ottaa tuen tarpeesi esille muun tahon tapaamisen yhteydessä esimerkiksi sosiaalitoimistossa tai TE-keskuksessa.

Voit ottaa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön myös huoltajana tai lähipiiriin kuuluvana, jos nuoren elämäntilanne herättää sinussa huolta.

Palvelu on tarkoitettu alle 29-vuotiaille.

Etsivä nuorisotyö auttaa koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella olevia nuoria koulutukseen, työhön tai muuhun heidän tarvitsemaan palveluun. Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka työntekijöiden tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivään nuorisotyöhön osallistuminen on nuorille vapaaehtoista.

Etsivä nuorisotyö ottaa yhteyttä alle 29-vuotiaisiin nuoriin, jotka ovat esimerkiksi keskeyttäneet koulunsa, ase- tai siiviilipalveluksensa.

Nuorisolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285