Ikääntyvien palveluohjaus

Jos sinulla herää huoli omasta tai ikääntyvän läheisen hyvinvoinnista ja itsenäisestä kotona selviytymisestä, ota yhteyttä iäkkäiden palveluneuvontaan.

Palveluohjauksessa selvitetään iäkkään sen hetkinen tilanne, annetaan tietoa iäkkäiden palveluista ja aloitetaan palvelutarpeen arviointi. Palvelutarpeen arvioinnilla tarkoitetaan ikääntyvän henkilön palvelutarpeen selvittämistä. Arvioinnin tarkoituksena on järjestää ikäihmiselle tarkoituksenmukainen apu, palvelut ja etuudet.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kun omasta tai iäkkään läheisen hyvinvoinnista tai itsenäisestä pärjäämisestä herää huoli, palveluista saa tietoa soittamalla Ikäihmisten palveluohjauksen numeroon tai asioimalla iäkkäiden palveluiden toimistolla hyvinvointikeskuksessa. Palveluohjauksen ja neuvonnan numeron löydät asiointikanavista puhelinasioinnin alta.

Iäkkäiden palveluiden piiriin tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.


Ranuan kunta Palvelusetelit

Ikääntyneille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyneille on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntynyt voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326