Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Alkutuottajan tulee ilmoittaa alkutuotantopaikasta ja siellä harjoittamastaan toiminnasta kirjallisesti kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvita, jos viranomainen saa tiedon alkutuotantopaikasta toiselta viranomaiselta.

Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä. Siihen sisältyvät myös sadonkorjuu, lypsäminen ja kaikki eläintuotannon vaiheet ennen teurastusta.

Alkutuotantoa ovat esimerkiksi

 • maidon- ja munantuotanto
 • lihakarjan kasvatus
 • kalastus ja kalanviljely
 • kasvisten, hedelmien, viljan ja sienten viljely
 • hunajantuotanto.

Alkutuotantoon sisältyvät myös tuotteiden kuljetus, varastointi ja käsittely tuotantopaikalla niin, ettei tuotteiden luonne merkittävästi muutu. Lisäksi siihen kuuluvat elävien eläinten kuljetus ja muiden alkutuotannon tuotteiden kuin maidon kuljetus seuraavaan elintarvikeketjun käsittelypaikkaan.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä eikä luonnonvaraisten kasvien ja sienien poimimisesta, vaikka tarkoituksena olisi näiden tuotteiden myyminen kulutukseen.

Tee Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion alueella sijaitsevasta alkutuotantopaikasta ja sen toiminnasta kirjallinen ilmoitus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon.

Porotalouden harjoittamista koskevan ilmoituksen voi paliskunta tehdä puolestasi.

Sinun ei tarvitse tehdä erikseen ilmoitusta itse tuottamiesi alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta pois alkutuotantopaikalta. Jos kuitenkin olet elintarvikealan toimija, joka kuljettaa alkutuotannon alan tuotteita ensimmäiseen elintarvikehuoneistoon, tee ilmoitus alkutuotannon tuotteiden kuljettamisesta.

Huomaa, että alkutuotantoon ei kuulu maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta, alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus eikä eläinten teurastaminen. Myöskään esim. juuston tai hillojen valmistus, yrttien kuivaaminen, kasvisten kuoriminen, kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi eivät ole alkutuotantotoimintaa, vaan elintarvikehuoneistotoimintaa.

 • Toimi näin
 • Kenelle ja millä ehdoin
 • Tausta ja lainsäädäntö

Tee kirjallinen ilmoitus alkutuotantopaikastasi ja siellä harjoittamastasi toiminnasta kunnan asioista vastaavalle elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Kirjaa ilmoitukseen

 • nimesi, osoitteesi ja muut tarvittavat yhteystietosi
 • Y-tunnuksesi, tilatunnuksesi tai asiakastunnuksesi tai jos niitä ei ole, henkilötunnuksesi
 • alkutuotantopaikkasi osoite ja tarvittaessa nimi
 • tieto toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Sinun tulee myös laatia kirjallinen omavalvontakuvaus alkutuotantopaikkasi toiminnasta.

Tee alkutuotantoilmoitus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon ensisijaisesti kirjallisella lomakkeella. Samalla lomakkeella voi tehdä ilmoituksen alkutuotannon tuotteiden kuljettamisesta. Lomakkeen voi palauttaa Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon myös sähköpostitse.

Toimijan on huolehdittava, että alkutuotantopaikka, siellä tapahtuva alkutuotannon toiminta ja tuotetut alkutuotannon tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset. Tuotteiden turvallisuus ei saa vaarantua.

Toimijan on ilmoitettava alkutuotannon toiminnassa tapahtuneista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuoden ajaksi ja toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä elintarvikevalvontaviranomaiselle viimeistään, kun muutokset tulevat voimaan.