Ilmoitus haaskalle viedyn sivutuotteen määrästä

Haaskanpitäjän tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille haaskapaikalle viemänsä sivutuote ja sen määrä kolme kertaa vuodessa.

Ilmoita kuukausittain haaskaruokintapaikalle Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimialueella toimittamasi haaskamateriaalin määrä valvontaeläinlääkärille.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimialueen kunnissa tee ilmoitus valvontaeläinlääkärille Ruokaviraston ilmoituslomakkeella. Toimita ilmoitus sähköpostilla osoitteeseen valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi tai postitse toimistolle.

Lisätietoja voit kysyä valvontaeläinlääkäriltä, ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelupuhelimesta, asioimalla toimistolla tai sähköpostitse osoitteesta valvontaelainlaakarit[at]rovaniemi.fi.

Jos toimija on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toimijoilta.

Ilmoita sen kunnan kunnaneläinlääkärille, jonka alueelta haaskamateriaali on peräisin. Jos haaskaruokintapaikka sijaitsee eri kunnan alueella, tee ilmoitus myös sen kunnan kunnaneläinlääkärille.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon toimialueen kunnissa (Rovaniemi, Ranua, Pello, Ylitornio ja Kolari) tee ilmoitus valvontaeläinlääkäreille.

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150517