Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle talousveden toimittamisesta tai käyttämisestä vedenjakelualueella.

Pelkästä talousveden toimittamisesta on kyse silloin, kun toiminnanharjoittajalla ei ole omaa veden tuottamista eikä käsittelyä. Tyypillinen esimerkki on vesiosuuskunta, joka jakaa muualta ostamaansa talousvettä osakkailleen.

Talousveden käyttämisestä on kyse silloin, kun toiminnanharjoittaja ottaa talousvettä omilla laitteillaan ja käyttää sitä osana julkista tai kaupallista toimintaansa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Tee kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Tee kirjallinen ilmoitus Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon.

Kysy lisätietoja ympäristöterveydenhuollon asiakaspalvelupuhelimesta, asioimalla ympäristöterveydenhuollon toimistolla, sähköpostitse osoitteesta terveystarkastaja@rovaniemi.fi tai ympäristöterveydenhuollon palauteekanavan kautta.

Jos toiminnanharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toiminnanharjoittajilta.

Ilmoitus tulee tehdä, jos otat vettä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa.