Ilmoitus veden aiheuttamasta terveyshaitasta tai sen epäilystä

Ilmoita talousveden, allasveden tai uimarantaveden aiheuttamasta epidemiasta tai sen epäilystä sijaintikuntasi terveydensuojeluviranomaiselle välittömästi, kun havaitset asian. Jos terveyshaittaepäily liittyy omaan elintarvikealan yritykseesi, tee ilmoitus ilppa-ilmoituspalvelussa.

Kun epäilet talous- tai uimaveden aiheuttamaa terveyshaittaa tai vesivälitteistä epidemiaa Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Kolarin tai Ylitornion alueella, ilmoita siitä Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, sähköpostitse tai ilppa-palvelun kautta.

Voit ilmoittaa ilppa-palvelussa:

  • Sairastumisesta tai muusta terveyshaittaepäilystä, jonka epäilet aiheutuneen talousvedestä tai uimavedestä.
  • Haitasta, jonka olet havainnut talousvedessä tai uimavedessä. Esimerkiksi poikkeavaa hajua talousvedessä.
  • Toiminnanharjoittajana asiakkaalta saamasi tiedon tai oman havainnon toimintaasi liittyen, esimerkiksi jotain poikkeavaa talousvedessä.

Tiedot menevät ilpasta sähköisesti viranomaisen käsiteltäväksi. Ilmoituksen tekeminen ei vaadi sisäänkirjautumista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kerro ilmoituksessa ainakin

  • koskeeko epäily talous-, allas- vai uimarantavettä
  • missä epäilty epidempia sijaitsee
  • mistä päättelet, että kyseessä on vesivälitteinen epidemia.
  • Voit tehdä ilmoituksen ilppa-palvelun kautta verkossa, soittamalla terveysvalvonnan asiakaspalvelupuhelimeen tai sähköpostitse.

Ilmoituksen vesivälitteisestä epidemiasta tai sen epäilystä voi tehdä kuka tahansa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, koskevat toimintaa samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautuneita elinkeinonharjoittajia.

Toiminnanharjoittajalla on ilmoitusvelvollisuus omaa toimintaansa koskevasta epidemiasta tai sen epäilystä.

Terveydensuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111365