Ilmoitus vesivälitteisestä epidemiasta

Ilmoita talousveden, allasveden tai uimarantaveden aiheuttamasta epidemiasta tai sen epäilystä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle välittömästi, kun havaitset asian.

Kun epäilet vesivälitteistä epidemiaa Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Kolarin tai Ylitornion alueella, ilmoita siitä Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kerro ilmoituksessa ainakin

  • koskeeko epäily talous-, allas- vai uimarantavettä
  • missä epäilty epidempia sijaitsee
  • mistä päättelet, että kyseessä on vesivälitteinen epidemia.
  • Voit tehdä ilmoituksen palautepalvelun kautta verkossa, soittamalla terveysvalvonnan asiakaspalvelupuhelimeen tai sähköpostitse osoitteeseen terveystarkastaja@rovaniemi.fi.

Ilmoituksen vesivälitteisestä epidemiasta tai sen epäilystä voi tehdä kuka tahansa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, koskevat toimintaa samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautuneita elinkeinonharjoittajia.

Toiminnanharjoittajalla on ilmoitusvelvollisuus omaa toimintaansa koskevasta epidemiasta tai sen epäilystä.

Terveydensuojelulaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1994/19940763
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeiden ja veden välityksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111365