Palvelun asiointikanavat

Vanhemmuuden selvittäminen

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää tapahtuu äitiysneuvolassa ja lapsen synnyttyä lastenvalvojan luona. Tunnustamisen voi vastaanottaa myös äidin kotikunnan lastenvalvoja, kun äiti esittää todistuksen raskaudestaan.

Jos isyys tunnustetaan ennen lapsen syntymää, myös tunnustajasta tulee lapsen huoltaja, kun vanhemmuus on vahvistettu.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Jos haluat tunnustaa olevasi lapsen, nuoren tai aikuisen isä, ota yhteyttä lastenvalvojaan. 15 vuotta täyttänyt lapsi voi kuitenkin kieltää isänsä selvittämisen.

Molempien vanhempien on oltava tunnustamistilanteessa läsnä henkilöllisyysasiakirjojensa kanssa.

Isyyttä ei vahvisteta heti lapsen syntymän jälkeen. Lastenvalvoja toimittaa tunnustamisasiakirjan ja selvittämispöytäkirjan Digi- ja väestötietovirastoon vasta, kun lapsen syntymästä alkanut 30 päivän peruuttamis- ja kiistämisaika on umpeutunut.

Vanhemmuuden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tietoja, joiden nojalla lapselle voidaan vahvistaa tai todentaa isä tai toinen äiti. Ennen kuin toinen vanhemmuus voidaan vahvistaa, se tulee tunnustaa.

Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Jos äiti on miehen kanssa avioliitossa, kun lapsi syntyy, aviomies on automaattisesti lapsen isä. Näin on myös silloin, jos lapsi syntyy hedelmöityshoitojen avulla.

Jos synnyttävä äiti ei ole avioliitossa miehen kanssa, toisen vanhemman vanhemmuus täytyy tunnustaa ja vahvistaa erikseen. Myös toisen äidin täytyy tunnustaa vanhemmuus, vaikka äidit olisivat keskenään avioliitossa.

Vanhemmuuden voi tunnustaa jo raskausaikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajalle tai kätilölle. Vanhemmuuden voi tunnustaa myös hyvinvointialueen lastenvalvojalla. Synnyttävän äidin tulee olla paikalla äitiysneuvolassa tai lastenvalvojalla, kun toinen vanhempi tunnustaa vanhemmuutensa. Molemmilla täytyy olla mukana voimassa olevat henkilöllisyystodistukset. Jos tunnustat vanhemmuuden lastenvalvojalla, tarvitsette mukaanne todistuksen raskaudesta.

Kun lapsi on syntynyt, Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa toisen vanhemman vanhemmuuden.

Jos et ole tunnustanut vanhemmuuttasi raskauden aikana, voit tunnustaa vanhemmuutesi lapsen syntymän jälkeen hyvinvointialueen lastenvalvojalla.

Vanhemmuuslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20220775