Palvelun asiointikanavat

Joustava perusopetus (JOPO)

Ranualla joustava perusopetus järjestetään pääsääntöisesti pienryhmä muotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen. Opetus järjestetään omassa luokassa lähiopetuksena oman opettajan johdolla ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Joustavan perusopetuksen oppilaat osallistuvat valinnaisaineisiin ja liikunnan opetukseen muiden luokkien mukana, jotta yhteys muihin ikätovereihin säilyy.

Oppilaita ja huoltajia tiedotetaan joustavan perusopetuksen jopo–luokasta vuoden alussa. Oppilaat hakevat jopo–luokkaan kirjallisella hakemuksella, jonka he täyttävät yhdessä huoltajan kanssa. Hakuaika ajoittuu kevätlukukauden alkuun. Hakemusten perusteella oppilas kutsutaan huoltajineen haastatteluun huhti-toukokuun aikana. Haastattelun hoitaa jopo–luokan henkilökunta. Rehtori tekee hallintopäätöksen jopo–luokalle valituista toukokuun aikana. Hakijoille tiedotetaan oppilasvalinnoista ennen kevätlukukauden päättymistä.

Ranuan yläkoulu sopii kirjallisesti opettajien ja työpaikalla tai muualla koulun ulkopuolella opiskelua ohjaavien henkilöiden työnjaosta ja vastuista. Muissa oppimisympäristöissä toteutettavat opetusjaksot suunnitellaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa ohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea myös näiden jaksojen aikana. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikissa oppimisympäristöissä on huolehdittu työturvallisuudesta ja varauduttu mahdollisten tapaturmien varalta. Muualla tapahtuvaa opiskelua suunniteltaessa joustavan perusopetuksen henkilökunta varmistaa, että joustavan perusopetuksen tehtävissä toimivat henkilöt, koulun ulkopuoliset toimijat mukaan lukien, ovat perehtyneet tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin säädöksiin.

Ranuan kunnan joustava perusopetus tekee yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi nuorisotyö, 4H, poliisi, seurakunta, paikalliset yrittäjät ja muiden paikkakuntien joustavan perusopetuksen luokat. Yhteistyö on oppilaiden kouluaikaa, joten pedagoginen vastuu on luokanopettajalla.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Oppilas valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perusteella.

Joustava perusopetus (JOPO) tukee yläkoulun eli 7.— 9. luokkien oppilaita, jotka ovat vaarassa jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta. Joustavassa perusopetuksessa korostuvat toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen käyttö ja työssäoppiminen.

Joustavan perusopetuksen järjestämiseen osallistuvat peruskoulujen lisäksi kuntien nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimi sekä ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja nuorten työpajat. Opetus järjestetään ryhmämuotoisena.