Palvelun asiointikanavat

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Voit tulla yksin, kaksin tai perheen kanssa. Käynnit ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia eikä lähetettä tarvita.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea palvelua ottamalla yhteyttä psykologiin.

Lapsiperheet voivat saada kasvatus- ja perheneuvolan palveluita lapsen ja nuoren hyvinvoinnin, kasvun ja kehityksen edistämiseksi sekä vanhemmuuden tueksi. Kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijät auttavat perheitä myös silloin, kun arjesta suoriutuminen ja omien voimavarojen riittävyys tuottavat huolta. Palvelu on luottamuksellista.

Neuvontaan sisältyy lapsen ja nuoren kasvuun, kehitykseen, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta ja muuta tukea. Työhön voi osallistua sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen ammattilaisia.

Työmuotoja ovat ohjaus, neuvonta, tutkimukset, yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäterapia, puheterapia sekä sijaisperheiden valmennus.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301