Palvelun asiointikanavat

Kirjastopalvelut

Kirjastosta ja kirjastoautosta voit lainata aineistoa, samoin myös verkossa. Kirjastopalvelut edistävät lukemista, järjestävät tapahtumia ja kirjasto toimii kohtaamispaikkana.

Kirjastosta löytyy lainattavaksi erilaista aineistoa: kirjoja, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja pelejä. Käytössäsi on myös vapaa langaton verkko, verkkopalveluja ja tietokantoja, sekä laitteita verkkoasiointiin sekä aineistojen digitointiin.

Kirjastoauto palvelee Ranuan kunnan alueella eri reiteillä ja Simon kunnan puolella Ylikärpässä kahdella pysäkillä. Reitti ja aikataulut löydät kohdasta asiointikanavat.

Palveluaikoina kirjaston henkilökunta on asiakkaiden tavoitettavissa, ja kaikki kirjaston palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä.

Omatoimiaikana voit lainata aineistoja lainausautomaatilla, lukea lehtiä ja käyttää asiakastietokoneita. Omatoimiaikana kirjastoon pääsee voimassa olevalla Lapin kirjastokortilla ja henkilökohtaisella PIN-koodilla.

Kirjaston tiloissa voit oleskella, opiskella ja työskennellä. Kirjasto tarjoaa tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön.

Kirjastossa järjestetään näyttelyitä ja tapahtumia, sekä pidetään satutunteja ja kirjavinkkauksia.

Kirjasto ylläpitää kotiseutukokoelmaa, joka on tutkijakäytössä.

Ranuan kirjasto kuuluu Lapin kirjasto -kimppaan. Samalla kirjastokortilla voit lainata ja varata aineistoa koko Lapin alueella. Lapin kirjastolla on yhteinen verkkokirjasto, jossa voit hakea aineistoja, uusia lainoja ja varata teoksia. Varaaminen on ilmaista kaikista Lapin kirjastoista.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kirjastokortin ja henkilökohtaisen PIN-koodin voit hankkia lähimmässä kirjastossa. Kirjasto voi antaa kortin oman kunnan tai oman kirjastoyhteenliittymän aineistojen lainaamista varten.

Kun haet korttia, ota mukaan henkilöllisyystodistus, passi tai poikkeustapauksissa muu viranomaisen antama henkilökortti. Korttia et voi hankkia ilman henkilökohtaista käyntiä. Lapsen kirjastokorttia varten tarvitaan hakemus huoltajalta.

Kirjaston omatoimikäyttöön lapsiasiakkaat tarvitsevat huoltajan suostumuksen.

Kirjastossa voit vierailla vapaasti ja käyttää aineistoja, kuten lehtiä, kirjoja ja digitaalisia aineistoja, sähköisiä lehtiä ja tietokantoja. Lainaamista varten tarvitaan kirjastokortti, jonka numero yhdessä henkilökohtaisen PIN-koodin kanssa toimii tunnisteena käytettäessä sähköisiä palveluja.

Kaikilla kirjastoilla on omat käyttösääntönsä. Niissä määritellään käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.

Kirjastosta lainaamiseen tarvitset kirjastokortin ja omatoimikirjaston käyttöä varten myös henkilökohtaisen PIN-koodin.

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaus ja varaaminen, kirjastossa oleskelu sekä ohjaus ja neuvonta on maksutonta. Esimerkiksi kaukolainoista, kopioista, kokoontumistilojen käytöstä saatetaan periä maksu. Nämä selviävät kunkin kunnan kirjaston käyttösäännöistä.

Kirjaston maksut

  • 1. palautuskehotus 2 € ja 2. palautuskehotus 3 €
  • Noutamaton varaus 2 €
  • Uusi kirjastokortti 3 € (ensimmäinen kortti maksuton)
  • Lainauskielto, jos maksut ylittävät 10 € (maksettava silloin kerralla kokonaan)
  • Lainaus Lapin kirjaston ulkopuolelta on maksullista
  • Kirjastossa voi myös tulostaa ja kopioida aineistoa ja siitä peritään erillisen hinnaston mukainen maksu

Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Siellä on tarjolla lehtiä, kirjoja, musiikkia, elokuvia ja muita aineistoja, joihin voit tutustua paikan päällä tai lainata kotiin. Kirjaston tiloissa voit opiskella, harrastaa ja oleskella. Siellä järjestetään myös opastuksia, neuvontaa, tapahtumia ja näyttelyitä. Kirjastoissa on käytössä langaton verkko, tietokoneita ja yleisimmät tietokoneohjelmat. Monista kirjastoista saa lainaan myös erilaisia esineitä. Kirjastohenkilökunta auttaa ja neuvoo kaikissa kirjaston aineistoihin ja palveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Useimpien kirjastojen kokoelmiin kuuluu myös digitaalista aineistoa. Kirjastojen valtakunnalliset verkkopalvelut Kirjastot.fi-sivustolla ovat kaikkien käytössä, samoin Kansalliskirjaston Finna.fi-palvelu. Oman kirjaston kautta voi tilata teoksia myös Monikielisestä kirjastosta ja näkövammaisten Celia-kirjastosta. Verkossa toimii myös Viittomakielinenkirjasto.fi.

Laki yleisistä kirjastoista: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161492