Palvelun asiointikanavat

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on kotiin tuotua lääkärin määräämää ja valvomaa sairaanhoitoa. Kotisairaanhoidolla tuetaan kotona asumista.

Kotisairaanhoito tuo sairaanhoitoa kotiin yhteistyössä kotihoidon kanssa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kotisairaanhoidon palveluiden järjestelyjä koskevissa asioissa soita kotisairaanhoitajaan. Numeron löydät asiointikanavista.

Kotisairaanhoidon palveluihin tarvitsen lääkärin määräyksen.

Kotisairaanhoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairauden tai toimintakyvyn alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja. Kotisairaanhoitaja voi esimerkiksi huolehtia lääkehoidosta, kivun- tai haavanhoidosta tai tukea kotona tapahtuvaa saattohoitoa. Kotisairaanhoito perustuu suunnitelmaan, ja se on moniammatillista palvelua.

Hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet sisältyvät hoitoon.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326