Koulujen kerhotoiminta

Ranualla järjestetään koulujen kerhotoimintaa opetusministeriön myöntämällä kehittämisrahalla mahdollisuuksien mukaan kaikilla perusopetuksen kouluilla.

Koulujen kerhotoiminnan kehittämisen tavoitteena on saada aikaan monipuolista, lapsen ja nuoren kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa, joka vakiintuu osaksi lapsen ja nuoren iltapäivää. Kerhotoiminta on lapselle vapaaehtoista.

Koulujen kerhotoimintaa kehitetään siten, että toiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole esimerkiksi perheen tuen puuttuessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Näin pyritään siihen, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi perusopetuksen.

Kerhotoiminnan kehittämisessä on tavoitteena myös syventää kodin ja koulun yhteistyömuotoja. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista.

Kerhotoiminnan tavoitteet ovat:

- kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen

- lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen

- mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen

- mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen

- luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen

- lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan

- mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen

- harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen

  • Toimi näin

Oppilaat voivat hakea kerhotoimintaan elokuun aikana koulujen alettua.

Kerhotiedote lähetetään Wilman kautta koteihin.

Tiedotteessa kuvataan tarjottavat kerhot ja annetaan ohjeet, miten kerhoihin ilmoittaudutaan.