Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Koulukuraattori

Ranuan kunnan koulukuraattori auttaa esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointia, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.

Kuraattori järjestää oppilaalle ja opiskelijalle riittävän tuen ja ohjausta opiskelun, henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tueksi.

Tuen tarve arvioidaan ja ratkaisuja etsitään kuraattoritapaamisissa. Yksilötapaamisten lisäksi kuraattori voi työskennellä oppilasryhmän tai koko luokan kanssa.

Koulukuraattori tekee yhteistyötä mm. sosiaalityöntekijöiden, perhetyöntekijöiden ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Hän osallistuu koulujen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja on tarvittaessa tukemassa yksilökohtaista moniammatillista työtä.

Koulukuraattori toimii sivistystoimen hallinnon alaisena työntekijänä.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Koulukuraattorin pääasiallinen työpiste on Ranuan yläasteella. Koulukuraattorilla on säännölliset päivystysajat kaikilla kunnan kouluilla. Yhteydenottopyynnön voi tehdä Wilman kautta viestillä tai puhelimitse.

Tapaaminen kuraattorin kanssa järjestyy seitsemän päivän kuluessa yhteydenotosta, riippuen asian kiireellisyydestä.

Esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelija saa tukea ja ohjausta opiskeluhuollon kuraattorilta. Hän tarjoaa tukea esimerkiksi perhetilanteeseen, vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Kuraattorin palveluja on tarjolla jokaisessa koulussa ja oppilaitoksessa.

Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija tai huoltaja on tapaamista pyytänyt. Kiireellisissä tilanteissa mahdollisuus on järjestettävä jo samana tai seuraavana työpäivänä. Kuraattori osallistuu myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287