Palvelun asiointikanavat

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuolto auttaa koululaista ja hänen perhettään kaikissa koululaisen terveyttä ja hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Kun aloitat peruskoulun, kuulut kouluterveydenhuollon palveluiden piiriin. Jokaisella oppilaalla on nimettynä oma kouluterveydenhoitaja. Kouluterveydenhoitajasi tekee tarvittaessa yhteistyötä koulun oppilashuoltohenkilöstön ja muiden tahojen kanssa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Osa terveystarkastuksista on laajoja, jolloin perheesi kutsutaan mukaan vastaanotolle ja tapaatte myös koululääkärin. Voit mennä kouluterveydenhoitajasi luokse keskustelemaan mieltäsi painavista asioista ilman ajanvarausta tai varaamalla ajan Wilma-viestillä tai puhelimitse. Kouluterveydenhoitajat työskentelevät kouluilla virka-aikana. Kaikilla kouluilla kouluterveydenhoitaja ei ole joka päivä paikalla.

Kouluterveydenhuollon työntekijät seuraavat oppilaan kasvua ja kehitystä. Lisäksi he edistävät oppilaan terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat vanhempia ja huoltajia kasvatuksessa. Kouluterveydenhuolto myös vastaa siitä, että kouluympäristö on terveellinen ja turvallinen.

Oppilas pääsee terveystarkastukseen jokaisella vuosiluokalla. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa oppilaan eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle tulee kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan heille.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326