Palvelun asiointikanavat

Lääkäripäivystys

Päivystykseen voitte tulla äkillisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa, kun tilanne ei voi odottaa seuraavaa arkipäivää.

Sairaanhoitaja arvioi päivystyspoliklinikalla hoidon tarpeen ja kiireellisyyden. Odotusaika vaihtelee potilastilanteen mukaan kiireellisyysjärjestyksessä. Päivystys on Ranuan terveyskeskuksessa virka-aikana maanantaista perjantaihin ja viikonloppuisin lyhyt vastaanotto. Muina aikoina päivystys on Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Soita päivystyksen puhelinnumeroon ennen päivystykseen tuloa.

Hätätilanteissa soita 112.

Voit ottaa yhteyttä päivystykseen, jos terveydentilasi vaatii välitöntä hoidon arviointia ja hoitoa.

Päivystysmaksu 22,50 € peritään jokaiselta lääkärikäynniltä erikseen viikonloppuisin.

Päivystysmaksua ei peritä, jos potilas otetaan välittömästi hoitoon osastolle tai siirretään erikoissairaanhoidon yksikköön.

Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta

Käyntimaksut kartuttavat maksukattoa.

Päivystyksessä annetaan potilaalle kiireellistä hoitoa. Hoidon tarve voi aiheutua äkillisestä sairastumisesta tai vammautumisesta, pitkäaikaissairauden vaikeutumisesta tai toimintakyvyn heikkenemisestä. Päivystyksessä hoidetaan kaikkia kiireellisen avun tarvitsijoita näiden asuinpaikasta riippumatta.

Hoitaja tai lääkäri tekee potilaalle hoidontarpeen arvioinnin, jossa määritellään hoidon kiireellisyys ja tarve. Jos hoidon tarve ei ole kiireinen, potilaan tulee hakeutua terveyskeskukseen virka-aikana.

Päivystyspalveluita on saatavilla kaikkina vuorokaudenaikoina. Ympärivuorokautinen päivystys järjestetään suurten sosiaali- ja terveyskeskusten ja sairaaloiden yhteydessä.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326