Palvelun asiointikanavat

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Sosiaalitoimisto auttaa vanhempia lapsen elatuksesta sopimisessa.

Jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei asu hänen luonaan pysyvästi, lapselle voidaan vahvistaa elatusapu joko vanhemman allekirjoituksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Elatusavun suuruus riippuu vanhempien tuloista, lapsimäärästä ja osallistumisesta elämään. Elatuskykyä ja elatusavun määrää arvioidaan vanhempien tapaamisessa sosiaalitoimistossa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä puhelimitse sosiaalitoimistoon lastenvalvojaan.

Alle 18-vuotiaan vanhempina voitte eron yhteydessä sopia lapsenne elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan hyvinvointialueella, jossa elatusvelvollisen kotikunta sijaitsee. Asiassa neuvoo ja auttaa lastenvalvoja.

Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat.

Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollisena et pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota lapsen huoltajan on erikseen haettava.

Laki lapsen elatuksesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1975/19750704
Elatustukilaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080580