Palvelun asiointikanavat

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu auttaa, kun perhe tarvitsee erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella tai muun toimintakykyä alentavan syyn takia tukea arjesta selviytymiseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä tukea

  • lasten hoitoon ja kasvatukseen
  • vanhemmuuden tukemiseen
  • asumiseen
  • muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvissa tehtävissä.

Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään tilapäisinä tai säännöllisinä käynteinä. Säännöllisellä kotipalvelulla tarkoitetaan suunnitelmallista, tavoitteellista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävä vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Palvelua voi tiedustella lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijältä numerosta 040 532 0274. Sähköisen yhteydenottolomakkeen lapsiperheiden kotipalveluun löydät asiointikanavista.

Tilapäisen kotipalvelun käyntimaksut:

- viisi ensimmäistä kertaa 5 €/h

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun kuukausimaksu lasketaan asiakkaille, jotka saavat palvelua säännöllisesti yli kuukauden ajan tai yli 5 kertaa kuukaudessa. Maksun suuruuteen vaikuttaa palvelukäyntien määrä kuukaudessa, ruokakunnan koko ja perheen bruttotulot kuukaudessa.