Palvelun asiointikanavat

Lastensuojelu

Lastensuojelun palveluita tarvitaan, jos herää huoli oman tai toisen lapsen hyvinvoinnista.

Tällaisia tilanteita voivat olla mm:

  • perheen sisäinen kriisi
  • hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet
  • väkivalta
  • päihteidenkäyttö

Yhteinen työskentely perheen ja lastensuojelun kanssa alkaa joko niin, että perhe itse ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään tai jokin muut taho (esim. perheen läheiset tai eri viranomaistahot) ilmaisee huolensa lapsen tilanteesta. Tämän jälkeen sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja perheen tilannetta ja tarvittaessa aloittaa lastensuojelullisen työn.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin

Ota yhteyttä lastensuojeluun, jos sinulla herää huoli oman tai jonkun toisen lapsen hyvinvoinnista.

Huolen voi kertoa suullisesti tai kirjallisesti. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä vapaamuotoisena tai käyttää lomaketta. Lomake helpottaa ilmoituksen tekemistä ja varmistaa, että ilmoitus kirjataan sanatarkasti ja ilmoitukseen voi myöhemmin liittää asiakirjoja.

Sosiaalityöntekijät selvittävät jokaisen yhteydenoton ja ilmoituksen.

Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla ja huoltajilla. Heidän velvollisuutenaan on vastata lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heillä on oikeus myös yksin määrätä siitä, miten lapsen kasvatus ja huolenpito järjestetään. Vain lain määrittelemissä lapsen edun mukaisissa poikkeustilanteissa lastensuojelulla on velvollisuus toimia vastoin lapsen vanhempien ja huoltajien tahtoa.