Lastensuojelun avohuolto

Ranuan kunta järjestää lastensuojelun avohuollon tukitoimia lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oleville lapsille. Yksilöllisistä tukitoimista sovitaan lapsen asiakassuunnitelmassa ja niitä järjestetään lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti. Erilaisia tukitoimia ovat esim. perhetyö, perhekuntoutus, tukiperhetoiminta, tukihenkilötyö, avohuollon sijoitus ja harkinnanvarainen taloudellinen tuki.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun avohuolto tukee lasta, nuorta ja perhettä tilanteissa, joissa tukea tarvitaan sosiaalisista, taloudellisista, jaksamiseen liittyvistä tai vastaavista syistä. Muotoja ovat neuvonnan ja terapian ohella esimerkiksi tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta, perhetyö ja -kuntoutus, vertaisryhmät sekä harrastus-, loma- ja virkistystoiminnan tukeminen.

Lapsi ja perhe saavat tukea esimerkiksi puutteellisten asumisolojen korjaamiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä läheisten ihmissuhteiden ylläpitoon. Palveluista kootaan kuhunkin yksilölliseen tilanteeseen soveltuva kokonaisuus. Hyvinvointialue järjestää palvelut tarpeen mukaan.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417