Palvelun asiointikanavat

Lastensuojelun jälkihuolto

Ranuan kunnassa jälkihuoltoa toteutetaan oman työntekijän antamana neuvontana, ohjausksena sekä järjestämällä erilaisia psykososiaalisen tuen muotoja ja antamalla taloudellista tukea.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun jälkihuolto tukee sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta, hänen vanhempiaan sekä sijaishuoltajiaan sen jälkeen, kun sijaishuolto tai muut lastensuojelutoimet ovat päättyneet. Oikeus jälkihuoltoon kestää viisi vuotta tai siihen asti, että nuori täyttää 25 vuotta.

Jälkihuollossa olevaa nuorta tuetaan asumisen järjestelyissä, talousasioissa sekä opiskelua, työtä ja muuta elämää koskevissa suunnitelmissa. Jälkihuoltoa toteuttaa sosiaalityöntekijä.

Jälkihuollon järjestämisestä vastaa lähtökohtaisesti hyvinvointialue, jolla lapsen tai nuoren asuinkunta sijaitsee. Jälkihuollon kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417