Palvelun asiointikanavat

Lastensuojelun sijaishuolto

Ranuan kunta vastaa Ranuan kunnan huostassa olevien lasten ja nuorten asioista. Sijaishuollossa laaditaan lapselle asiakassuunnitelma yhdessä lapsen, vanhempien ja sijaishuoltopaikan työntekijöiden tai perhehoitajan kanssa. Sijaishuollon tehtävänä on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, sekä tarjota lapselle hänen tarvitsemansa hoito ja kasvatus.

Lastensuojelun sijaishuoltoon lapsi tai nuori siirtyy yleensä lastensuojelun avohuollosta.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Sijaishuoltoa järjestettäessä lapsen oma mielipide on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. Lapsella on myös oikeus pitää yhteyttä vanhempiinsa tai muihin hänelle läheisiin ihmisiin sijaishuollon aikana. Oikeutta voidaan rajoittaa vain, jos se vaarantaisi sijaishuollon tarkoituksen toteutumisen tai olisi muuten haitallista lapselle.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.

Sijaishuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka sijoittaa lapsen. Käytännössä tämä on yleensä se hyvinvointialue, jolla lapsen kotikunta sijaitsee.

Lastensuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417