Palvelun asiointikanavat

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Opinto-ohjausta saat lukiossa henkilökohtaisena ohjauksena ja ryhmissä. Opinto-ohjaus tukee opiskeluasi lukiossa ja ohjaa jatko-opiskeluihin hakeutumisessa.

Opinto-ohjauksesta huolehtii lukion ja yläkoulun yhteinen opinto-ohjaaja, joka pitää oppitunnit ja ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisissa keskusteluissa.

Jokaisella vuosikurssilla on myös oma ryhmänohjaaja, joka seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintoja ja auttaa niihin liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaajat pitävät omia ryhmänohjaajien tuokioita, jotka ilmoitetaan opiskelijoille erikseen. Tuokioissa käsitellään ajankohtaisia opiskeluun liittyviä asioita, ja niihin osallistuminen on välttämätöntä.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä opinto-ohjaajaan pääsääntöisesti puhelimitse tai verkossa. Opinto-ohjaaja ilmoittaa vapaista vastaanottoajoista opiskelijoille.

Jokaisella lukiolaisella on oikeus saada opinto-ohjausta.

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714