Sivistystoimenjohtaja

Asiointikieli: Suomi
Alue: Ranua

Sivistystoimenjohtaja vastaa koulujen, keskuskeittiön, kirjaston, kansalaisopiston, vapaa-aikatoimen ja varhaiskasvatuksen johtamisesta ja valvonnasta sekä toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä.

Sivistystoimenjohtaja päättää erityisistä opetuksen järjestelyistä liittyen muun muassa työaikaan ja talouteen. Hän päättää määräaikaisen henkilöresurssin sijoittumisesta yksiköittäin sekä koulujen yhteisten opettajien tuntien määräämisestä eri kouluille. Sivistystoimenjohtaja päättää myös koulunkäynnin ohjaajien sijoittumisesta kouluihin. Sivistystoimenjohtaja toimii koulujen rehtoreiden ja koulunjohtajan, vapaa-aikatoimenjohtajan, kirjastotoimenjohtajan, kuraattorin, varhaiskasvatuksen johtajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, sivistystoimen toimistohenkilöstön sekä ruokapalvelupäällikön esimiehenä.

Sivistystoimenjohtaja myöntää useampaa koulua koskevan tutkimusluvan. Hän vastaa perusopetuksen opetussuunnitelmatyön koordinoinnista ja sähköisen opetussuunnitelman ylläpitämisestä.

Sivistystoimenjohtaja toimii oppilashuollon ohjausryhmän puheenjohtajana sekä kunnan johtoryhmän jäsenenä.

Sivistystoimenjohtaja päättää oppivelvollisen oikeudesta olla osallistumatta perusopetuslain mukaiseen opetukseen yli lukuvuoden pituiseksi ajaksi sekä järjestelyistä, joilla oppivelvollisuuden edistymistä tuetaan ja seurataan.

Sivistystoimenjohtaja päättää harkinnanvaraisen koulukuljetuksen sekä saattoavustuksen myöntämisestä.

Puhelin


Puh. +358 40 5445150 (pvm/mpm)

Maksullisuus

Puhelu palvelunumeroon maksaa:

  • kiinteästä verkosta soitettaessa paikallisverkkomaksu (pvm)
  • matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu (mpm)
  • ulkomailta soitettaessa ko. ulkomaanpuhelumaksu

Maksut määräytyvät soittajan operaattorin hinnaston mukaan.


Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 16:00
Ke - To: 08:00 - 16:00
Pe: 08:00 - 15:00

Palvelut

Aikuislukiokoulutus

Katso tiedot

Koulukuljetus

Katso tiedot

Lukiokoulutus

Katso tiedot