Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Nikotiinivalmisteiden myynti muualla kuin apteekeissa edellyttää nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa. Lupaa haetaan kunnassa, jossa myyntipaikka sijaitsee.

Tupakoinnin lopettamiseen ja vähentämiseen tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan voivat saada tupakkaa myyvät kaupat, huoltoasemat, kioskit ja ravitsemusliikkeet. Nikotiinivalmisteiden myynti automaateissa on kielletty.

Hae itsehoitoon tarkoitettujen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa myönnetystä vähittäismyyntiluvasta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

 • Toimi näin
 • Kenelle ja millä ehdoin
 • Tausta ja lainsäädäntö

Hae lupaa kirjallisella lupahakemuksella. Toimita hakemus myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Selvitä hakemuksessasi, miten varmistat, että myyntipaikoissasi noudatetaan lakia nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnissä.

Kirjaa hakemukseen

 • nimesi tai yrityksesi nimi, yhteystiedot, Y-tunnus ja nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen osoitteet
 • selvitys nikotiinivalmisteiden säilytyksestä, kuten lämpötilaketjun ja viimeisen myyntipäivän seurannasta
 • selvitys siitä, miten huolehdit myynnin valvonnasta, esimerkiksi miten valmisteet sijoitetaan myymälässä ja miten myynnin ikärajaa valvotaan
 • myynnistä vastaavan nimi ja yhteystiedot
 • myyntipaikassa sijaitsevien myyntipisteiden lukumäärä ja selvitys niiden sijainnista.
 • Hae lupaa mieluiten tulostettavalla nikotiinivalmistemyyntiluvan hakemuslomakkeella. Hakemuksen liitteineen saa Rovaniemen ympäristöterveydenhuoltoon toimittaa myös sähköpostitse.

  Vähittäismyyntiin luvan saaneen on ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon myös lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa tiedot Fimealle.

Nikotiinivalmisteiden myynti kaupoissa edellyttää, että

 • elinkeinonharjoittajalla on nikotiinituotteiden vähittäismyyntilupa
 • myynti tapahtuu luvassa mainitussa myyntipaikassa
 • valmisteita myydään ainoastaan 18 vuotta täyttäneille
 • myyjä voi valvoa ostotilannetta
 • valmisteita ei myydä automaateissa.

Paikallinen ympäristöterveydenhuolto myöntää luvan, jos elinkeinonharjoittajalla on edellytykset säilyttää ja myydä valmisteita lääkelain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava lupahakemuksen tietojen muutoksista ja myynnin lopettamisesta luvan myöntäjälle.

Nikotiinivalmisteiden varastoinnissa, vähittäismyynnissä ja markkinoinnissa tulee noudattaa lääkelain säännöksiä soveltuvin osin. Myytävillä nikotiinivalmisteilla on oltava Euroopan komission tai Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä myyntilupa. Myytävät valmisteet saa hankkia ainoastaan lääketukkukaupasta, jolla on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä lääketukkukauppalupa.

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Koska lääkelain mukaisia nikotiinivalmisteita saa myydä vain tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa, huoltoasemilla ja ravitsemisliikkeissä, on myyntipaikalla oltava myös tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.