Palvelun asiointikanavat

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Opiskeluhuollon palveluina käytettävissäsi ovat kouluterveydenhuolto, psykologipalvelut ja kuraattori.

Ranuan lukiossa toimii oppilashuoltoryhmä, jossa ovat koulun rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, koulukuraattori tai koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja sekä tarvittaessa muut asiantuntijat.

Saat aineopettajilta tukitunteja, jos kohtaat tilapäisiä oppimisvaikeuksi.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa kunnanviraston 1. kerroksessa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kleo 9.30-14.20. Kuraattori on tavattavissa yläasteella maanantaisin klo 8.20-15.30 ja torstaisin klo 11.30-15.30 tai sovittuna aikana ja puhelimitse. Terveydenhoitajaan ja kuraattoriin voi olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Psykologinpalvelut löytyvät terveyskeskuksesta.

Hammashuollosta opiskelijat vastaavat itse.

Lukiokoulutuksen opiskelijana sinulla on oikeus opiskelijahuoltoon. Opiskelijahuolto edistää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu opiskelijahuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskelijahuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Hyvinvointialueilla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287