Palvelun asiointikanavat

Päihdehuolto

Päihdehuollon sosiaalityöntekijät auttavat löytämään keinoja ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Palvelut tukevat ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Jos huolestut omasta tai läheisesti päihteiden käytöstä, ota yhteyttä sosiaalityöntekijään/sosiaaliohjaajaan tai ota asia esille lääkärissä käynnin yhteydessä.

Ehkäisevän päihdetyön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, huumeiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä muiden päihtymiseen käytettävien aineiden käyttöä ja haittoja, joita niiden käyttö aiheuttaa käyttäjälle ja tämän läheisille. Ehkäisevä päihdetyö koskee myös rahapelaamista. Tavoitteena on edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevää päihdetyötä on esimerkiksi päihteiden käytön ja rahapelaamisen varhainen puheeksiotto, ongelmakäytön tunnistaminen ja tuen pariin ohjaaminen.

Hyvinvointialueet, kunnat, yhdistykset, yritykset, poliisi ja muut valtion viranomaiset tekevät ehkäisevää päihdetyötä yhteistyönä.

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150523