Päivittäisissä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavia koneita/laitteita voidaan myöntää harkinnanvaraisesti sellaiselle vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa- ajan toiminnoissa. Päivittäisissä tukitoimissa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet ovat määrärahasidonnainen, harkinnanvarainen taloudellinen tuki, joka kohdistuu muihin kuin lääkinnällisen kuntoutuksen kuuluviin apuvälineisiin. Avustusta voidaan myöntää esim. liikkumisvälineisiin, kodinkoneisiin, harrastusvälineisiin ja viestintävälineisiin.

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavien välineiden osalta korvauksen määrä on puolet (50%) välineiden hankkimisesta aiheutuvista todellisista kohtuullisista kustannuksista. Mikäli vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen on tehtävä välttämättömiä vamman tai sairauden edellyttämiä muutostöitä, tulee ne korvata kokonaisuudessaan (100%) todellisten kustannusten mukaisesti.