Perheasioiden sovittelu

Ranuan kunta tarjoaa perheasioiden sovittelua kasvatus- ja perheneuvolassa. Siellä työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit saada palvelua, ottamalla yhteys kasvatus- ja perheneuvolan psykologiin.

Voitte pariskuntana hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessanne tai siitä jo päätettyänne. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi.

Jos elät avioliitossa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla ja perheelläsi on oikeus päästä sovitteluun. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista.

Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Avioliittolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234