Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

Perhesuunnitteluneuvola antaa tukea perhesuunnittelua ja raskaudenehkäisyä koskevissa asioissa. Ehkäisyneuvontaa antavat terveydenhoitajat.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteys neuvolan terveydenhoitajaan.

Nuoret ja aikuiset voivat saada perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvontaa omien perhesuunnitelmiensa tueksi. Neuvontaa tarjotaan pääsääntöisesti terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, äitiysneuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonnasta saa myös muita seksuaali- ja lisääntymisterveyden palveluja. Ne voivat liittyä esimerkiksi lapsettomuuteen, seksuaaliterveyden edistämiseen, seksitautien torjuntaan, seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ehkäisyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen kokemiseen ja parisuhteeseen.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326