Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Perhetyö

Perhetyö auttaa, tukee ja ohjaa kun tarvitset apua vanhemmuuteen, arjen sujumiseen tai lapsista huolehtimiseen. Perhetyön työvälineinä ovat keskustelu, neuvonta ja toiminnallisuus sekä osallisuuteen tukeminen.

Perhetyö tulee apuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja.

Ensimmäisellä käynnillä arvioidaan palvelutarvetta ja laaditaan yhdessä palvelusuunnitelma.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit asioida verkossa perhetyön verkkoneuvonnan kautta tai ottaa yhteyttä puhelimitse perhetyöntekijään tai sosiaalityöntekijään.

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Perhetyö voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyötä voidaan tehdä myös perheen kotona.

Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301