Psykologipalvelut

Psykologi hoitaa lähinnä koulupsykologin ja perheneuvolan psykologin tehtäviä. Hän tarjoaa keskusteluapua lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ja käyttäytymiseen. Apua saa myös vanhemmuuteen, kasvatukseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lapsen/ nuoren huoltaja voi olla suoraan psykologiin yhteydessä tai toiset lasten kanssa työskentelevät tahot voivat suositella yhteydenottoa. Nuori voi myös omatoimisesti varata keskusteluajan.

Psykologi auttaa ongelmatilanteissa. Ongelmat voivat liittyä elämän kriiseihin, ihmissuhteisiin, perheeseen, työhön, työttömyyteen tai opiskeluun, elämänhallintaan, terveyteen, jaksamiseen tai muihin huolenaiheisiin. Psykologipalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja kaikenikäisille aikuisille. Palveluihin hakeudutaan sosiaali- ja terveyskeskuksen kautta.

Keskustelu psykologin kanssa auttaa jäsentämään ongelmia ja löytämään voimia elää eteenpäin. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa psykologi ohjaa jatkotutkimuksiin ja lääkärin hoitoon.