Puheterapian palvelut

Puheterapeutti työskentelee puheen, kielen, äänen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden parissa. Puheterapiaa annetaan sekä aikuisille, että lapsille, mutta painopiste on lasten kuntoutuksessa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Lähetteen puheterapiaan saat lääkäriltä tai terveydenhoitajalta.

Puheterapiaan pääsee lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä.

Puheterapia on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöitä, äänihäiriötä tai nielemisvaikeuksia. Puheterapia on lääkinnällistä, tutkimukset sisältävää kuntoutusta. Terapian tarkoitus on auttaa potilasta kommunikoimaan ja toimimaan arjessaan sujuvasti ja itsenäisesti. Puheterapia toteutetaan tarpeen mukaan jaksoittain yksilö- ja/tai ryhmäterapiana.

Terapiassa voidaan opastaa potilas käyttämään apuvälineitä, kuten puhelaitteita. Lapset ja nuoret ohjaa puheterapiaan yleensä neuvola tai kouluterveydenhoito, aikuiset voivat tulla terapiaan lääkärin tai hoitajan ohjaamina.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326