Palvelun asiointikanavat

Ruokailu päiväkodeissa, esikoulussa ja kouluissa

Ruokapalveluiden keskuskeittiö valmistaa ja toimittaa ruokaa kouluille ja varhaiskasvatukseen. Oppilaat annostelevat ruokansa omatoimisesti itsepalvelulinjastolta. Jokaisen oppilaan terveyteen liittyvät yksilölliset tarpeet huomioidaan erityisruokavalioiden osalta. Täysipainoiseen ateriaan kuuluvat pääruoan lisäksi myös ruokajuoma, leipä ja levite sekä salaatinkastike.

Toimitamme myös päivittäin ruoan Kuhan koululle ja päivähoitoon.

Koulujen keskuskeittiö toimii Kirkonkylän koululla. Keittiöllä työskentelee ruokapalvelupäällikön lisäksi ruokapalvelutyöntekijöitä.

Ruokailu on olennainen osa opetusta, kasvatusta ja lasten hyvinvoinnin edistämistä. Monipuolinen ateria lisää koulussa viihtyvyyttä ja ylläpitää vireyttä koulupäivän aikana.

Ruoanvalmistuksessa, ruokalistasuunnittelussa ja elintarvikehankinnoissa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ruoka-aineallergioista ja erityisruokavaliosta ilmoitetaan kouluterveydenhoitajalle.

Esi- ja perusopetuksen oppilaat saavat kunnan tarjoamaan maksuttoman kouluaterian koulupäivinä.

Kouluruokailussa otetaan huomioon opiskelijoiden terveydelliset sekä eettisiin valintoihin ja uskontoon liittyvät erityispiirteet.

Ateria kuuluu kaikille varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville.

Asiakkaina ovat päiväkotilapset, ala- ja yläkoulun oppilaat, lukiolaiset ja työpaikkaruokailijat. Keittiön yhteydessä olevassa alakoulun ruokasalissa ruokailee päivittäin noin 560 asiakasta.

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503
Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628