Sopeutumisvalmennuspalvelut

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on vammaisen henkilön sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. Sopeutumisvalmennukseen kuuluu vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä neuvonta, ohjaus ja valmennus. Sopeutumisvalmennuksena voidaan korvata näkövammaiselle henkilölle liikkumistaidon ohjausta. Myös tukiviittomaopetusta on mahdollista järjestää vammaispalvelun kautta sopeutumisvalmennuksena. Sopeutumisvalmennusta järjestetään erilaisten kurssien muodossa tai vammaisen henkilön kotona.

Ranuan kunnassa sopeutumisvalmennusta voi hakea sosiaalityöntekijältä tai sosiaaliohjaajalta.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Voit hakea palvelua sosiaalityöntekijältä.

Sopeutumisvalmennuksessa autetaan vammaista tai vakavasti sairastunutta henkilöä ja hänen läheisiään hyväksymään tilanteesta aiheutuvat arkiset ongelmat. Samalla heitä tuetaan hakemaan ratkaisuja, jotka mahdollistavat täysipainoisen elämän.

Sopeutumisvalmennus voi olla yksilöllistä tai ryhmämuotoista, lyhytaikaista tai toistuvaa. Sitä voidaan järjestää kurssimuotoisesti tai esimerkiksi kotikäynneillä. Sopeutumisvalmennuksen toteutuksesta tehdään yksilöllinen suunnitelma.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759
Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326