Sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Ranuan kunta myöntää kuljetuspalvelua sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain nojalla liikkumista tukevana palveluna kuljetuspalveluita, jotka järjestetään asiointilinjoilla tai taksikuljetuksina.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ranuan kunnassa toimii taksipalveluna asiointilinja, sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu. Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun vaaditaan henkilökohtainen palvelupäätös.

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelut on tarkoitettu vammaisille henkilöille, sairaille ja vähävaraisille ikääntyneille, jotka eivät pysty käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Palvelua käyttävä voi matkustaa esimerkiksi taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksella. Kuljetuspalveluina järjestetään välttämättömästi tarvittavat ja kohtuulliset matkat.

Sosiaalihuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870759