Palvelun asiointikanavat

Sosiaalihuollon päivätoiminta

Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Vammaissosiaalityön palveluiden kautta järjestetään päivätoimintaa vaikeavammaisille henkilöille. Kehitysvammaisille päivätoimintaa voidaan järjestää erityishuoltolain nojalla.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Päivätoimintaan liittyvän palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja.

Vammaisille henkilöille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille järjestetään päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia tai harrastaa muuta liikuntaa, ulkoilla ja keskustella ohjatusti tai vapaamuotoisesti.

Jos vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, hän on oikeutettu osallistumaan päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa olevalla työikäisellä on mahdollisuus kokeilla myös työtoimintaan osallistumista.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301