Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään sosiaalihuoltolain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palveluun ohjautuminen tapahtuu sosiaalityöntekijän, sosiaaliohjaajan tai työllistämisyksikön yksilövalmentajan kautta. Sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelutarpeen arvioimiseksi työntekijä kokoaa tarvittavan verkoston.

  • Tausta ja lainsäädäntö

Työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla vamman, sairauden, kuntoutumistarpeen tai muun syyn takia ei ole edellytyksiä osallistua tavanomaiseen työhön.

Työtoimintaa voidaan järjestää toimintakeskuksissa tai tavallisilla työpaikoilla. Työtoimintaan osallistuvat eivät ole työsuhteessa toiminnan järjestäjään. Työtoimintaan osallistuvalle maksetaan toiminnasta päivittäinen korvaus. Osallistuja voi joutua itse maksamaan työpäivän aikana tarjoiltavan aterian ja työmatkat.

Työtoiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää siihen osallistuvien toimintakykyä.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2014/20141301
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519