Palvelun asiointikanavat

Suun terveydenhuolto

Hammashoitolassa voit saada suun ja hammassairauksien tutkimusta ja hoitoa, näiden terveystarkastuksia sekä terveysneuvontaa.

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Yhteydenotot hammashoitolaan puhelimitse arkisin klo 8.00 - 9.00 numeroon 040 8670261

Päivystys viikonloppuina ja arkipyhinä klo 9.30 - 12.00 numerossa 010 6338330

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät suun terveyden edistäminen ja terveystarkastukset sekä suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito. Suun terveydenhuolto toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Terveydenhuoltolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326