Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ilmoitus sellaisesta toiminnasta, josta voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos toiminta edellyttää ympäristölupaa.

Ilmoitusvelvollisuus koskee muun muassa

 • majoitusliikkeitä
 • yleiseen käyttöön tarkoitettuja kuntosaleja, saunoja, kylpylöitä, uimahalleja, uimarantoja ja uimaloita
 • päiväkoteja ja kerhoja
 • esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta, lukio-opetusta ja korkeakouluopetusta antavia oppilaitoksia
 • jatkuvaa hoitoa tarjoavia sosiaalihuoltopalveluja ja vastaanottokeskuksia
 • kauneushoitoloita, tatuointi- ja solariumliikkeitä sekä muita huoneistoja, joissa käsitellään ihoa
 • muita laitoksia tai huoneistoja, joissa harjoitetusta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa.
 • Ilmoitusvelvollinen majoitustoimintaan tarkoitettu tila:

  • Hotelli, hostelli (retkeilymaja, retkeilyhotelli, kesähotelli ja muut vastaavat), huoneistohotelli, motelli ja matkustajakoti

  • Lomakeskuksen ja leirintäalueen majoitushuoneisto

  • Majoituskasarmi

  • Majoittumiseen tarjottu kalustettu huoneisto, loma-asunto tai tila (aamiaismajoitus siihen tarkoitetuissa tiloissa sekä asuntola, yömaja, vastaanottokeskus sekä muut vastaavat)

  Ilmoitusvelvollisuus koskee myös ei-ammattimaista majoitustoimintaa silloin, kun se tapahtuu erikseen majoitustoimintaan varatussa tilassa. Ilmoitusvelvollisuutta sovelletaan lähtökohtaisesti myös säännöllisesti verkkoalustoilla välitettävään pienimuotoiseen majoitustoimintaan silloin, kun majoitus tapahtuu sitä varten hankitussa tai varatussa tilassa, eikä kyse ole yksityishenkilön omassa käytössä olevasta tilasta.

  Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu sellainen majoitustoiminta, joka perustuu asuinhuoneen huoneenvuokrasopimukseen asuinhuoneen vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi ne tilanteet, joissa huoneistohotellin huoneisto vuokrataan asuinkäyttöön. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu myös oppilaitosten asuntolat, koska kyse on oppilaiden asunnoista. Asuntolan käyttö kesähotellina on kuitenkin ilmoitusvelvollista toimintaa. Kuljetukseen liittyvä majoitus jää myös ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.

  Majoitustoiminnan oma kaivo

  Terveydensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee myös veden ottamista omasta kaivosta käytettäväksi osana julkista tai kaupallista toimintaa. Jos majoitustoiminnassa käytetään oman kaivon vettä, on talousveden laatu tutkitutettava säännöllisesti.

  Lisätietoa ilmoitusvelvollisista tiloista ja toiminnoista löydät Valviran verkkojulkaisusta Terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoitusvelvollisuuden soveltamisohje.

 • Toimi näin
 • Kenelle ja millä ehdoin
 • Tausta ja lainsäädäntö

Tee ilmoitus Ruokaviraston ilppa -sähköisessä ilmoituspalvelussa.

Voit tehdä ilmoituksen myös kirjallisena sijaintikunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kirjaa tällöin ilmoitukseen

 • yhteystietosi
 • selvitys toimintaasi varatun paikan sijainnista
 • liikehuoneistoa koskeva pohjapiirustus ja kalustepiirustus
 • selvitys harjoitettavasta toiminnasta
 • muut terveyshaitan ehkäisemiseksi tarpeelliset tiedot.

Ilmoitusta käsiteltäessä kiinnitetään erityistä huomiota tilojen ilmanvaihtoon, välineiden desinfiointiin, toiminnan edellyttämiin kalusteisiin ja varusteisiin sekä pintamateriaaleihin. Kysy tarvittaessa kunnan terveydensuojeluviranomaiselta neuvoja siitä, mitä asioita yrityksesi toiminnassa ja toimitiloissa on erityisesti syytä huomioida terveydensuojelun näkökulmasta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen tarkastaa kirjallisen ilmoituksesi ja lähettää sinulle vastaanottokirjeen. Viranomainen tarkastaa myös toimintasi tarvittaessa.

Tee ilmoitus ennen toiminnan aloittamista ensisijaisesti ilppa-verkkopalvelun kautta (katso verkkoasiointi). Liitä ilmoitukseen ainakin pohjapiirustus, tieto tilan käyttötarkoituksesta rakennusvalvontaviranomaiselta, ilmanvaihdon mittaustiedot (voi toimittaa jälkikäteen).

Jos ilmoituksen tekeminen ilppa-verkkopalvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon.

Asian käsittelyn eteneminen:

 1. Ilmoitus saapuu ympäristöterveydenhuoltoon, jossa valvoja käy ilmoituksen läpi. Valvoja tarkistaa, että tiedot ovat riittävät kohteen rekisteröintiä varten, ja pyytää tarvittaessa sinulta lisätietoja.
 2. Ilmoittamasi toiminta rekisteröidään ja valvontayksikkö lähettää maksullisen todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Jos olet tehnyt ilmoituksen ilpassa, näet sieltä käsittelyn jälkeen ilmoittamasi toimipaikan tiedot tai siihen tehdyt muutokset. Näet myös aiemmin ilmoittamiesi toimintojen tiedot.

Tee ensisijaisesti Ilppa-verkkopalvelun kautta myös ilmoitus toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta. Jos ilmoituksen tekeminen ilppa-verkkopalvelun kautta ei onnistu, ole yhteydessä Rovakaaren ympäristöterveydenhuoltoon. Toiminnan keskeyttämistä tai lopettamista koskevien ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua, etkä saa niiden käsittelystä erillistä todistusta.

Terveydensuojelulain vaatimukset koskevat toimintaa ja toimitiloja, joista voi aiheutua terveyshaittaa asiakkaille. Toimitilojen on sovelluttava harjoitettavaan toimintaan ja toiminnasta ei saa syntyä terveyshaittaa asiakkaille. Vaatimukset eivät liity toiminnanharjoittajaan.

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa myös toiminnan muuttoksesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Jos toiminnanharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat ilmoitukset kuin Suomeenkin sijoittautuneilta toiminnanharjoittajalta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtä lailla yksityistä ja julkista toiminnanharjoittajaa.

Ennen ilmoituksen tekemistä ilppa-järjestelmässä tarvitset Suomi.fi -valtuutuksen yritykseen (huom. myös julkiset toimijat), jolle haluat tehdä ilmoituksen.

Ilppa-sovellukseen voit kirjautua suoraan Suomi.fi-tunnistautumisella, jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja tai yrityksen nimenkirjoittaja eli yrityksen virallinen edustaja. Muuna ilpan käyttäjänä tarvitset yrityksen virallisen edustajan antaman valtuutuksen. Valtuuksia annetaan ja haetaan Suomi.fi-palvelussa.

Suomi.fi-sivuille ja ilppaan tunnistaudutaan aina henkilökohtaisella tunnistusvälineellä. Tähän tarvitaan esimerkiksi pankkitunniste, varmennekortti tai mobiilivarmenne.

Ilmoituksen käsittelystä peritään Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu.