Palvelun asiointikanavat

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Lapselle ja perheelle voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe tukea tarvitsevassa tilanteessa. Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. Palvelun piiriin voi hakeutua myös oma-aloitteisesti.

Perusteluja palvelujen myöntämiselle voivat olla mm.

  • yksinhuoltajuus
  • puutteelliset sosiaaliset suhteet
  • haasteellinen elämäntilanne.

Tukihenkilö voi tavata lasta esimerkiksi kerran viikossa yhteisen tekemisen parissa. Tukiperheessä lapsi voi viettää esimerkiksi viikonlopun kerran kuukaudessa.

Tukiperheet ja tukihenkilöt saavat työstä korvauksen ja koulutuksen tehtävään.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan tai hae palvelua verkkopalvelussa.

Palvelun saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle ja hänen perheelleen voidaan järjestää tukihenkilö tai -perhe. Tukihenkilön saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.

Sekä tukihenkilö- että tukiperhetoiminta räätälöidään lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukihenkilö tapaa lasta yhteisen tekemisen tai harrastusten merkeissä parin tunnin ajan viikon tai kahden viikon välein. Tukiperhetoiminnassa lapsi viettää tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.

Tukihenkilölle tai -perheelle maksetaan työstä kulukorvaus ja palkkio. Työhön saa koulutusta. Tukihenkilöiden ja -perheiden vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työn päättymisen jälkeen.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301