Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntihakemus / ilmoitus tukkumyynnistä

Asiointikieli: Suomi

Kunnat myöntävät tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiluvan luvanhakijalle. Lisäksi tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynti edellyttää myyntipaikan sijaintikunnalle kirjallista ilmoitusta asiasta.

Hakemus tehdään ensisijaisesti käyttäen sähköistä asiointipalvelua.


Verkkoasiointi


Liitteet ja lisätietolinkit

Hakemuksen täyttöohje
Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen / tukkumyynti-ilmoituksen täyttöohje

Palvelut

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Katso tiedot