Tupakointikiellon hakeminen taloyhtiöön

Tupakkalaki antaa asuntoyhteisöille oikeuden hakea huoneistoon kuuluvalle parvekkeelle, huoneiston käytössä olevaan ulkotilaan sekä huoneiston sisätiloihin tupakointikieltoa. Yksittäisenä asukkaana et ole oikeutettu hakemaan tupakointikieltoa viranomaiselta.

Asuntoyhteisö voi hakea tupakointikiellon määräämistä Rovaniemen, Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien alueella Rovakaaren ympäristöterveydenhuollosta.

Tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta siinä tapauksessa, jos tupakoinnin haittaa ei saada taloyhtiössä muuten ratkaistua.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Taloyhtiön edustajana sinun tulee ennen tupakointikieltojen hakemista kuulla niiden tilojen haltijoita, joita kielto koskee. Tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta siinä tapauksessa, jos tupakoinnin haittaa ei saa taloyhtiössä muuten ratkaistua.

Kieltoa voidaan hakea aikaisintaan 3 kk taloyhtiön yhtiökokouksen päätöksestä (moiteaika). Taloyhtiön tulee ennen tupakointikiellon hakemista kuulla niiden tilojen haltijoita, joita kielto koskee. Kielto määrätään pääsääntöisesti hakemuksen ja siinä olevien liitteiden perusteella. Tarvittaessa viranhaltija kuulee asuntojen haltijoita uudelleen ennen päätöksen tekoa.

Hakemukseen on liitettävä asuntoyhteisön yhtiökokouksen päätös osoituksena siitä, että hakijalla on oikeus hakea tupakointikieltoa. Lisäksi hakemuksessa on oltava eritelty selvitys siitä (esim. piirustus), mihin tiloihin tupakointikieltoa haetaan (sisätilat, parvekkeet ja ulkotilat). Lisäksi hakemuksessa on esitettävä rakenteellinen tai muu selvitys tupakansavun mahdollisesta kulkeutumisesta tilasta toiseen. Hakemuksessa on myös osoitettava, miten tilojen haltijoita on kuultu ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemuksen käsittelystä peritään Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen maksu käsittelyyn käytetyn ajan ja käsittelystä aiheutuneiden kulujen mukaisesti.

Taloyhtiö voi hakea tupakointikiellon määräämistä taloonsa. Se voi hakea tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille ja -pihoille ja huoneistojen sisätiloihin.

Tupakkalaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549