Palvelun asiointikanavat

Työ- ja päivätoiminta

Vammaisille henkilöille järjestetään työ- ja päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa pelataan pelejä, tehdään käsitöitä, harrastetaan musiikkia ja liikuntaa sekä ulkoillaan.

Jos vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, hän on oikeutettu osallistumaan päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa olevalla työikäisellä on mahdollisuus kokeilla myös työtoimintaan osallistumista.

Linkki lakitietoihin

Sosiaalihuoltolaki, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301

  • Toimi näin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Ota yhteys sosiaaliohjaajaan.

Vammaisille henkilöille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille järjestetään päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia tai harrastaa muuta liikuntaa, ulkoilla ja keskustella ohjatusti tai vapaamuotoisesti.

Jos vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, hän on oikeutettu osallistumaan päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa olevalla työikäisellä on mahdollisuus kokeilla myös työtoimintaan osallistumista.

Sosiaalihuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301