Työikäisten palvelut

Työikäisten palvelut ja aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa elämäntilanteissa. Sosiaalihuollon työikäisille tarkoitetut palvelut tukevat elämänhallintaan, työhön, toimeentuloon ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Aikuissosiaalityö on 18 -vuotiaiden kanssa tehtävää suunnitelmallista sosiaalityötä, jonka tavoitteena on tukea osallisuutta, itsenäistä suoriutumista ja sosiaalista toimintakykyä.