Palvelun asiointikanavat

Liittyvät palvelut

Työterveyshuollon palvelut

Työterveyshuollon palveluita Ranuan kunnalle tuottaa Lappica Oy Ranuan hyvinvointikeskuksessa.

  • Toimi näin
  • Kenelle ja millä ehdoin
  • Tausta ja lainsäädäntö

Siirry Lappican sähköiseen asiointiin.

Työntekijänä olet oikeutettu ehkäisevään työterveyshuoltoon. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Kunta on velvollinen järjestämään palveluita alueelle.

Työntekijät ovat oikeutettuja työterveyshuoltoon. Työnantajilla on velvollisuus järjestää ehkäisevä työterveyshuolto. Sairaanhoidon järjestäminen on työnantajille vapaaehtoista. Yrittäjät ja muut itsenäisesti työskentelevät voivat järjestää oman työterveyshuoltonsa haluamallaan tavalla.

Työterveyshuoltoon kuuluu työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvallisuuden selvittäminen sekä työhön liittyvien terveysriskien ennaltaehkäisy. Työterveyshuollossa selvitetään työntekijän terveydentila sekä työ- ja toimintakyky. Tarvittaessa työntekijä ohjataan hoitoon tai kuntoutukseen.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuollon itse tai yhdessä muiden kanssa. Se voi myös hankkia palvelut terveysalan eri toimijoilta. Kunta on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut alueellaan toimiville yrityksille näiden niin halutessa.

Työterveyshuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383